RESERVEREN

Reserveren kan met onderstaand mail-formulier. Het versturen van deze mail maakt uw reservatie bindend, deze wordt 10 dagen in optie gehouden. U ontvangt per kerende onze bevestiging per mail alsook zal u per post De reservering en de huurvoorwaarden in tweevoud door ons ondertekend worden opgestuurd. Deze dienen door U te worden ondertekend en één exemplaar dient te worden teruggestuurd aan:

Paul Lefere
Immofer nv ,
Kanadezenlaan 118
B-7711 Dottenijs

Binnen de 10 dagen na uw reservatie dient 40% van de huursom overgeschreven te worden op rekening ING 370 – 0938359 – 68 van de nv Immofer.
Voor betalingen vanuit het buitenland gelden volgende rekeningcodes:
IBAN:BE82 3700 9383 5968
BIC (SWIFT) BBRUBEBB
De overige 60% van de huurprijs dient samen met de waarborg van 300 euro betaald te worden 6 weken vóór aanvang van de huurperiode.

Wat indien voorschot en saldo niet tijdig worden betaald:
Bij niet-betaling van het voorschot binnen de 10 dagen na reservatie wordt de reservatie geannuleerd en zien wij ons verplicht om 50 euro administratiekosten aan te rekenen.
Bij niet-betaling van het saldo ten laatste 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt de reservatie geannuleerd en dient het voorschot als schadevergoeding voor deze late annulering.

Méér gedetailleerde informatie vindt u in de algemene huurvoorwaarden.

 

RESERVATIEFORMULIER

Untitled Document

Booking code:

Ik, ondergetekende:

Wonende, straat + n°: Postcode: Gemeente:

Land: Tel./GSM: E-mail: *   

Wens hierbij te huren:
Aantal personen: volwassenen en kinderen waarvan < 3 jaar
voor week n° van zaterdag tot zaterdag (dd-mm-jj)
voor de totale huurprijs van euro (zie beschikbaarheid & prijzen)

ik betaal binnen de 10 dagen een voorschot van 40% van de huurprijs zijnde

ik betaal vóór de datum van (dd-mm-jj ; ten minste 6 weken vooraf)
60% van de huurprijs, zijnde euro + de waarborg van 300 euro, samen euro
(De korting van 10% bij de boeking van twee of méér weken buiten het hoogseizoen kan hier worden afgetrokken)

Mijn bankrekening voor terugbetaling van de waarborg is:
Bank: Rekeningn°:

Ik verklaar hierbij de vermelde huurvoorwaarden als gelezen en goedgekeurd.*


    Velden met * zijn verplicht - gelieve alle velden correct in te vullen aub!!!